Home

Access to law is een juridisch adviesbureau dat advies en bijstand verleent aan particulieren en bedrijven op een aantal rechtsgebieden, zoals: arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en personen- en familierecht. Access to law werkt vanuit de overtuiging dat het rechtssysteem onder alle omstandigheden toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat is helaas niet altijd zo. Veel mensen ervaren een drempel om rechtshulp te vragen en worden hierdoor benadeeld of niet optimaal geholpen.   

Access to law constateert dat het voor veel mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen of niet bekend zijn met de Nederlandse wetgeving, lastig is om hun weg te vinden in de ‘juridische wereld’. Deze mensen hebben vaak behoefte aan iemand die ze helpt met vragen die zij zelf niet op een snelle of een efficiënte wijze kunnen beantwoorden. Voor deze vragen, die soms voor kleine of grote problemen kunnen zorgen, biedt Access to law de juiste oplossing: juridisch bijstand in uw eigen taal.

Access to law staat in voor persoonlijke aandacht, maatwerk en kwaliteit in uw eigen taal tegen een betaalbare prijs. Dit betekent dat wij uw probleem of vraag altijd centraal stellen om op een snelle, transparante en efficiënte manier u te adviseren. Onze diensten variëren van het geven van telefonisch/schriftelijk juridisch advies tot het opstellen/beoordelen van juridische stukken. Ook voor  vertegenwoordiging, bemiddeling of het bieden van ondersteuning in uw zaak kunt u terecht bij Access to law  Voor ons betekent het geven van juridisch bijstand niet direct de weg kiezen naar de rechter, maar juist proberen om het niet zover te laten komen.