Werkwijze 

 

Access to law werkt met juristen die in uw eigen taal met u kunnen communiceren. Hierdoor is er geen taalbarrière en kunt u op een toegankelijke wijze uw verhaal kwijt.

Er zijn twee manieren waarop u contact kunt opnemen met ons: telefonisch en middels het contactenformulier.

Bij telefonisch contact wordt u te woord gestaan door een jurist, die afhankelijk van uw situatie een afspraak met u zult maken om de zaak nader te bespreken. In dit gesprek, het intakegesprek, zal de jurist uw probleem of vraagstuk helder proberen te krijgen. Na dit gesprek volgt de juridische analyse en ontvangt u van ons een adviesbrief waarin staat aangegeven wat uw kansen zijn en wat Access to law voor u zou kunnen betekenen. Tenslotte krijgt u een inschatting van de te verwachten kosten met betrekking tot uw zaak of vraagstuk.

Aan het intakegesprek en de adviesbrief zijn geen kosten verbonden.

Kort samengevat:

  • U neemt contact op met Access to law en indien nodig wordt er een afspraak gemaakt.
  • Er volgt een intakegesprek waarin uw probleem besproken wordt.
  • Access to Law behandelt globaal uw documenten en maakt een juridische analyse.
  •  U ontvangt een adviesbrief waarin wij uw kansen beoordelen, een strategie uiteenzetten en een inschatting maken van de kosten met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden.
  •  Uw zaak wordt na opdrachtbevestiging in behandeling genomen
  • Op alle diensten van Access to law zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Mochten wij u zelf niet kunnen helpen, dan verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde instantie/organisatie of indien nodig naar een advocaat.